Doktoratsakt Anton Novello. Graz, 28.6.1918
Inhalt