Doktoratsakt Otto Tumlirz. Graz, 05/07/1913
Content