Doktoratsakt Max Schilcher. Graz, 04/05/1912
Content