Doktoratsakt Erwin Benesch. Graz, 12/11/1910
Content