Doktoratsakt Alexander Adensamer. Graz, 25.9.1905
Inhalt