Doktoratsakt Gustav von Sensel. Graz, 08/11/1902
Content