Uzvici u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku : na materijalu Gralis-Korpusa / vorgelegt von Daniel Dugina. 2014
Inhalt