Praktische Analyse des Linehaul-feeder Vehicle Routing Problem / Markus Loibnegger, Bakk.rer.soc.oec. Graz, 2016
Inhalt