Stakeholder management / Bakk. rer. soc. oec. Almira Mehulic. Graz, 2016
Inhalt